Ganesh Santoor

De Ganesh SantoorGanesh-Santoor n

Als je de Ganesh santoor ziet, zonder er ooit op gespeeld te hebben, dan denk je al snel “dit instrument zal ik nooit kunnen spelen” Maar als je er eenmaal op gespeeld hebt laat het je niet meer los.

Je merkt algauw dat je helemaal niet hoeft te kunnen spelen om toch prachtige muziek uit de Ganesh santoor te halen. Er gaat een wereld van muziek voor je open met dit instrument.

Het spelen op de Ganesh Santoor kan een fantastisch avontuur zijn, waarin je kunt leren dat je er helemaal mag zijn!     Je mag je laten horen!     In het santoorspel kun je een heldere vrijheid gaan ervaren die is als het gevoel van het uitslaan van je vleugels.

The Ganesh Santoor: 

If you see the Ganesh santoor without ever having played it, you might quickly think, “I will never be able to play this instrument.” But once you’ve played it, it captivates you.

You soon realize that you don’t need to know how to play to produce beautiful music from the Ganesh santoor. It opens up a world of music for you.

Playing the Ganesh santoor can be a fantastic adventure, where you can learn that you are allowed to fully be yourself! You are allowed to make yourself heard! In playing the santoor, you can experience a clear freedom that feels like spreading your wings.

santoor Ganesh

https://youtu.be/HlBo2qGjPM4

In the hands of the curious, Lies an instrument, The Ganesh santoor.

Its beauty and mystery, A captivating allure.

At first, you may think, “I can never play this art!”

But once you play its strings, It ignites music in your heart.

No need for skills or knowledge, It guides you on its own,

A world of melodies, A treasure yet unknown.

It’s a fantastic adventure, A journey of self-discovery,

Where you’re allowed to be yourself, In all your truest glory.

You can make yourself heard, With every note you play,

Expressing your emotions, In a soulful, heartfelt way.

The Ganesh santoor, A gateway to freedom’s grace,

Like spreading wings wide, In a vast and open space.

It’s not just an instrument, But a companion, a true friend,

Teaching you to be authentic, Until the very end.

So let your hammers dance, and let your heart take flight,

as you play the Ganesh santoor, embracing your inner light.

for in its strings and melodies, lies a world so pure and true,

a journey of self-expression,

a personal creation arising

just from you.

4 gedachten over “Ganesh Santoor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *