De Ganesh NadaGita

The Ganesh Nada Gita;

IMG_20240404_104628                           Webshop Ganesh Instruments

  • Introduction to the Nada Gita: The Nada Gita is divided into two essential components: the drone section and the melody section.
  • Drone Section: Similar to a monochord, the drone section of the Nada Gita creates a tranquil soundscape. Played effortlessly with a single finger gliding across the strings, it produces a serene resonance. Ensure your hand remains parallel to the strings to evoke the full depth of sound.
  • Melody Section and Bridges: • Melody Section: Both sides of the bridges accommodate the melody section, featuring 8 movable bridges. These melody strings emanate warm and resonant tones, enriching musical compositions with depth and harmony. “Nada” signifies primal sound, while “Gita” denotes song, encapsulating the essence of this unique instrument.
  • De Ganesh NadaGita

  • NG10802 (3)
  • Basis van de Nada Gita: De Nada Gita bestaat uit twee delen: het basistoongedeelte en het melodiegedeelte.
  • Het basistoon of dronegedeelte kan worden vergeleken met een monochord. Met dit deel van de Nada Gita creëer je een tapijt van rustgevend geluid. Dit deel wordt gespeeld in een soepele beweging met één vinger over het midden van de snaren. Houd je hand parallel aan de snaren zodat je de snaren in beweging kunt brengen met de zijkant van je vinger.
  • Melodiegedeelte en kammen: • Melodiegedeelte: Dit kan aan beide zijden van de kammen worden bespeeld. Er zijn 8 verplaatsbare kammen. Deze melodie snaren hebben een warm en diep geluid. “Nada” betekent oerklank, en “Gita” betekent lied.