Categorie archief: Geen categorie

Het lied van de Stilte

Het lied van de Stilte

Wat is het geheim van muziek ?

Waarom is muziek in staat onze stemming te veranderen?

Hoe kan het dat muziek zelfs als een krachtig medicijn kan werken?

Het geheim schuilt niet zozeer in de klanken van de muziek zelf, zij zijn slechts de drager van de innerlijke muziek, de verborgen muziek; het Lied van de Stilte!!

In India hebben ze een apart woord voor het lied van de stilte : Anahat Nada ofwel het ongeslagen geluid. De muziek die gespeeld wordt op de snaren van het hart. De muziek die zich soms in je  roert en die om uitdrukking schreeuwt. De muziek die soms in je meditatie klinkt . De muziek die je soms hoort als je genietend door de natuur loopt. Allemaal manifestaties van Anahat nada. Het kan ook zijn dat je de muziek wel ervaart, maar ze niet als muziek herkent, omdat je de muziek met andere zintuigen dan je oren hoort. De muziek kan zich namelijk ook manifesteren als een stemming, een gemoedstoestand (raga). Het lied van de stilte ofwel de innerlijke muziek is de muziek die doorklinkt tussen de tonen van “gespeelde muziek”. Het is een gevoel wat met de muziek meekomt. Het leren luisteren naar de innerlijke muziek vraagt om een echt ontvangen, een echt openstaan voor de muziek. Je kan in het voorbijgaan van een bloem genieten, maar als je stilstaat en echt kijkt naar die bloem dan zie je pas  het wonder van de natuur, dan zie je pas de perfectie en de verfijning . Het gevoeliger worden voor de innerlijke muziek is iets wat kan gebeuren als je een tijdje in een sfeer van uiterlijke harmonie en vrede verblijft. Als je op een plek bent waar je veilig bent om vanuit je gevoel te leven, dan kunnen je innerlijke zintuigen zich openen voor de ongeziene en ongehoorde wonderen. Als deze zintuigen eenmaal geopend zijn heeft dat zijn doorwerking weer in je dagelijks leven. Als je weer terug komt in “de echte wereld” dan bezie je deze wereld op een hele andere manier. Je kijkt en luistert met meer zintuigen dan eerst…….En de Stilte zingt zijn lied in alles.

Micha

P8210095

Een Gedicht van Kabir

Luister naar jezelf.

Als je luistert naar je ware Zelf

zal je de waarheid vinden.

Ik luisterde naar mijn diepste Zelf,

en hoe meer ik de innerlijke klanken gewaar werd,

hoe meer ik gevestigd raakte in een diepe vreugde.

Pijn en ellende verlieten mij.

En van binnen vond ik mijn eigen meester.

Vreugde is nu mijn constante metgezel ,

terwijl ik voort ga op mijn weg.

Kabir  15e eeuw

kabir

geef nooit op

Geef nooit op
Wat er ook gebeurt
ontwikkel je hart
Te veel energie wordt verspild
aan de ontwikkeling van het hoofd,
in plaats van het hart
ontwikkel je hart
wees mededogend
niet alleen naar je vrienden
maar voor iedereenbuddha
wees mededogend
werk aan vrede
en ik zeg het nogmaals
geef nooit op
wat er ook gebeurt
geef nooit op!

Dalai Lama